Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home4/znojmone/public_html/kmf/index.php:1) in /home4/znojmone/public_html/kmf/index.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home4/znojmone/public_html/kmf/index.php:1) in /home4/znojmone/public_html/kmf/index.php on line 2
KMF Fero Horniaka Znojmo - Slovník filatelistických pojmů

Klub mladých filatelistů Fero Horniaka Znojmo  

Vzhled: textový, pro slabozraké
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Adresní lístek
Lístek papíru s adresou nalepený celou plochou na zásilku nebo na adresní vlečku. Adresní lístek se nesmí použít u balíků s udanou cenou do ciziny.
Adresní páska
Papírová páska, do níž se vkládaly zasílané nebo dosílané noviny (časopis) a na níž se napsala předplatitelova adresa.
Aerofilatelie
Samostatný obor filatelie zabývající se shromažďováním, studiem a hodnocením filatelistického materiálu s cílem dokumentovat rozvoj přepravy zásilek prostředky vzdušné dopravy (letecké pošty) v různých historických obdobích.
Aerogram
Z francouzštiny, označení zvláštního druhu leteckého psaní v mezinárodním styku za snížené výplatné.
AIEP
Association Internationale des Experts Philateliques - Mezinárodní svaz filatelistických znalců.
AIJP
Association Internationale des Jurnalistes Philateliques - Mezinárodní svaz filatelistických novinářů
Album
Základní filatelistická pomůcka ve formě vázané, šrouby nebo pérovými deskami sevřené knihy, do niž se vkládají albové listy, na které se upevňují známky.
Ambulantní pošta
Druh poštovního kurzu - vlaková pošta, automobilová pošta, letecká pošta - v němž pracovníci pošty přijímají, zpracovávají a vypravují zásilky.
AM Post
Zkratka pro (angl.) Alied Military Post(age): část nápisu na známkách vydaných spojenci pro okupační zóny Německa po skončení 2. světové války.
A.M.G.V.G
Zkratka pro (angl.) Alied Military Governement Free Territory Trieste (Správa spojeneckých vojsk ve svobodném městě Terstu): přetisk užitý na italských známkách a celinách použitých v letech 1947-54 v americké a britské okupační zóně Svobodného města Terstu.
A.M.G.V.G
Zkratka pro (angl.) Alied Military Governement Venezia-Giulia (Správa spojeneckých vojsk v Julském Benátsku). Přetisk užitý na italských známkách v letech 1945-47 v oblasti Julského Benátska, obsazeného západními spojenci.
APOST
Cenné samolepící nálepky používané Českou poštou s. p. v automatizovaném poštovního provozu, nejčastěji vylepované na doporučená psaní, ale i na psaní cenné, obyčejné, balíky aj.
Aršík
Poštovní cenina ve zvláštní polygrafické úpravě určená k poštovním a propagačním účelům. Náklad aršíků bývá obvykle nižší než u známek ve standardní archové úpravě.
ASCAT
Association Internationale des Editeurs des Catalogues de Timres-Poste - Mezinárodní svaz vydavatelů katalogů poštovních známek.
Atest
Písemný výrok znalce, experta, o pravosti a jakosti daného předmětu filatelistického zájmu (poštovní známky, celiny, razítka, celistvosti). Jeho součástí může být i fotografie ověřovaného předmětu (tzn. fotoatest).
Automobilová pošta
Druh ambulantní pošty ve zvlášť upraveném motorovém vozidle.
Autotipie
Fotoreprodukční způsob tisku z výšky.
Barevná testovací stupnice
Značky umístěné na okrajích přepážkových archů. Jsou umístěny pod sebou a jejich tónování je odstupňováno v jedenácti stupních od nejsytějšího po nejsvětlejší. Slouží k automatické kontrole hloubky zaleptání hlubotiskových tiskových forem.
Bianko poštovní nálepky
Poštovní nálepky, na nichž chybí jedna tisková operace, obyčejně tisk názvu pošty, jsou to výpomocné (provizorní) nálepky pro případ spotřebování nálepek běžných (doporučních, pro cenná psaní … ).
Celina (poštovní cenina)
Druh poštovní ceniny s natištěnou známkou nebo jí nahrazujícím obrazem, případně nápisem (např. dopisnice, aerogram).
Celina holubí pošty (pigeongram)
Jednoúčelová celina určená pro přepravu zpráv poštovním holubem, obvykle zhotovená ze zvlášť lehkého papíru v rozměrech odpovídajících objemu pouzdra používaného při dopravě zpráv poštovními holuby.
Celistvost
Celina nebo obálka s přilepenou známkou či jiným způsobem zaplacení poštovních poplatků a s patrným poštovním úkonem (např. orazítkováním zásilky) .
Cenná zásilka
Společné označení pro cenná psaní. Označují se velkým tiskacím písmenem V.
Cenzura listovních zásilek
Kontrola listovních zásilek poštovními, policejními, vojenskými, vězeňskými, celními a jinými orgány, zda neobsahují utajené informace především vojenského a politického charakteru. Potvrzení o provedené cenzuře je ve většině případech vyznačeno na zásilce a to především otiskem cenzurního razítka.
Cenzurní páska
Lepící páska užívaná cenzurními nebo poštovními kontrolními orgány k zalepení otevřených dopisů a balíků. Je na ni úřední označení cenzurního orgánu a výsostné znaky. Vedle ní nebo i na ní mohou být otisky cenzurního nebo cenzorského razítka.
Černotisk
Pomocný kontrolní otisk jednotlivých známek nebo celých tiskových forem v černé barvě. Černotisky se zhotovují před vlastním tiskem známek (v průběhu jen ojediněle).
Číslo polní pošty
Identifikační znak polního poštovního úřadu. Většinou se kvůli utajení a snazší manipulace se zásilkami používají jako identifikační znak čísla.
Denní razítko
Razítko sloužící k razítkování poštovních zásilek a dokladů a ke znehodnocování poštovních známek. Zpravidla obsahuje tyto údaje: název pošty nebo kurzu, časové údaje (den, měsíc, rok, hodina podání), rozlišovací značku-symbol (číslo, písmeno, kombinace obou) a poštovní směrovací číslo.
Desková vada
Filatelistické označení pro rušivý prvek v kresbě známky vzniklý v důsledku přehlédnutého omylu nebo chybné kontroly technologických postupů v průběhu zhotovení tiskové formy.
Desková odchylka
Filatelistické označení pro změny pozorované v obrazu a kresbě známky nepřihlížející ke skutečnému tvaru tiskové formy.
Desková vada
Filatelistické označení pro rušivý prvek v kresbě známky vzniklý v důsledku skryté vady či poškození materiálu pro zhotovení tiskové formy (výchozího štočku, původní rytiny, molety, negativu ap.), případně v důsledku poškození a opotřebení hotové tiskové formy v průběhu dalších manipulací s ní včetně vlastního tisku.
Desková značka
Číslice, písmeno, symbol, bod, ornament ap., kterými byly záměrně opatřeny tiskové formy za účelem označení a rozlišení ve výrobě.
Dodací pošta
Pošta, která dodala, dodává nebo má dodat určitou zásilku.
Dopisnice
Druh listovní zásilky z kartónu nebo tuhého papíru s vytištěnou známkou.
Dopisnice s odpovědí
Dvojitá dopisnice, jejíž druhý díl mohl adresát použít k odeslání odpovědi.
Doplatné, porto
Poštovní poplatky váznoucí na zásilce a vybírané při dodání.Viz také doplatní známka
Doplatní známka
Poštovní známka používaná k úhradě poštovních poplatků až po skončení poštovního úkonu nebo služby. Původně známka určená k vybírání doplatného za nesprávně vyplacené zásilky.
Doporučené psaní
Druh zapsané zásilky. Pošta ji vydá příjemci tehdy, když potvrdí její převzetí.
Doruční známka
Poštovní známka k úhradě zvláštního poplatku za výhradní doručení do vlastních rukou adresáta.
Dotisk
Dodatečný dotisk nákladu z týchž tiskových forem.
Dvojitý tisk
Výrobní vada vzniklá opakovaným vložením již potištěného papíru do tiskového stroje.
Dvojjazyčné razítko
Poštovní razítko, jehož legenda (název pošty) je uvedena ve dvou jazykových mutacích. Na našem území se setkáváme s legendou německo-českou.
Exponát
Výběr vhodného filatelistického materiálu ze sbírky, upravený na příslušném počtu výstavních (albových) listů a určený k vystavení na filatelistické výstavě.
Expresní (spěšné) psaní
Zásilka, která se na žádost odesílatele nebo adresáta doručovala spěšně, tj. co nejdříve po příchodu k dodávací poště.
FDC
Viz obálka prvního dne.
Filatelie
Sběratelství předmětů filatelistického zájmu, zejména poštovních cenin - známek, celin, otisků poštovních razítek apod.
Filokartie
Sběratelský obor zabývající se všemi aspekty sbírání a studia pohlednic.
Filumenie
Sbírání předmětů filumenistického zájmu, zejména zápalkových nálepek.
FIP
Fédération Internationale de Fhilatelie - Mezinárodní filatelistická federace, založená 1926 v Paříži.
Fiskalistika
Sběratelství předmětů fiskalistických předmětů, tj. fiskálních známek - kolků.
FRAMA
Švýcarská firma vyrábějící mj. výplatní stroje a přístroje na výdej automatových známek. Název firmy odvozen od spojení FRAnkier MAschinen.
FRANCOTYP, frankopyp
Výplatní stroje vyráběné německými firmami ANKER Werke A.G. a BAFRA od roku 1922. Také vžitý název pro výplatní otisk výplatních strojů v čs. poštovním provozu v letech 1926-46.
Gravury
Ve filatelii označení pro soustavu linek vyrývaných na okrajích některých tiskových forem (desek) pro ocelotisk z plochy. Sloužily k usnadnění funkce stěrače barvy.
Havid
Název firmy vyrábějící ochranné obaly na známky, celiny, celistvosti apod.
Hlubotisk
Tisk z hloubky, při němž tisknou prohloubená místa tiskové formy.
Holubí pošta
V nouzových případech užívaný způsob dopravy zásilek. Častější užití v 19. stol., např. při obléhání Paříže pruskými vojsky v letech 1870-71.
Hradčany
Vžitý souborný název emise prvních čs. známek vydávaných v letech 1918 - 20.
Hřebenové zoubkování - HZ
Způsob oddělování známek, při němž je perforační zařízení uspořádáno tak, že jedním úderem opatřuje zoubkováním jednu řadu známek ze tří stran, dalším úderem je ozoubkována zbývající strana a další dvě strany řady známek následující. Tak je postupně ozoubkován celý přepážkový arch.
Chyběnka - mankolist
Seznam chybějících předmětů filatelistického zájmu ve sbírce nebo exponátu.
Chybotisk
Poštovní cenina s hrubou chybou v některém z charakteristických znaků vzniklou v průběhu přípravy tiskových forem nebo v průběhu přípravy k tisku omylem (chybou) výrobce, řádně uvedená do poštovního provozu.
Juryman
Porotce, odborník v hodnocení filatelistických exponátů příslušných filatelistických oborů.
Kamenotisk
Tisk z plochy, používající jako tiskovou formu litografický kámen.
Katalog
Základní filatelistická pomůcka. Seznam (přehled a ceník) předmětů filatelistického zájmu (známky, celiny ap.) zpravidla podle dat jejich vydání.
Katastrofní pošta
Označení pro listovní zásilky zachráněné po nehodě poštovního kurzu - např. ztroskotání lodi, havárie letadla. Katastrofní pošta bývá často silně poškozena - ohořelá, proděravělá, promočená.
Kladívkové razítko
Název pro razítko odvozený od jeho vzhledu, připomínající vzhledem kladívko. Princip razítkování je obdobný jako při práci s kladívkem.
Klasická známka
Poštovní známka nebo celina vydaná v tzv. klasickém období (1840-75), tj. do doby, kdy známky, celiny a razítka byly vydávány resp. Pořizovány výlučně pro poštovní potřebu a bez ohledu na fil. zájmy. U některých známkových zemí se z různých důvodů vžilo i podstatně kratší klasické období, u jiných opět podstatně delší, např. do konce 19.století, do 1.světové války apod. Čeští fil. rádi považují československé vydání známek z let 1918-20, zejména známky Hradčany, rovněž za klasické.
Knihtisk
Nejčastější technika tisku z výšky. Barvu přenášejí na papír vyvýšená místa tiskové formy.
Kosmická pošta
Přeprava poštovních zásilek ze Země do kosmu nebo naopak, případně mezi kosmickými objekty. Jen výjimečně.
Kupón
Potištěná nebo nepotištěná plocha papíru související s vlastní známkou a tvořící výplň přepážkového archu nad předem stanovený počet známek.
Lep
Hmota nanesená na rubovou stranu papíru známky, která slouží k pevnému spojení známky se zásilkou.
Letecká poštovní známka
Druh poštovní známky vydané především, někdy i výhradně, k úhradě leteckého příplatku nebo celého poplatku za leteckou přepravu zásilky.
Mache
Označení především pro celistvosti předstírající, že jde o vhodný fil. materiál, kterým z filatelistického hlediska není. Jde např. o uměle vytvořenou celistvost, dodatečné orazítkování aj.
Makulatura
Všechny jakýmkoliv způsobem vzniklé vadné tisky známek či pomocné tisky.
Makrofilie
Sběratelství otisků poštovních razítek na poštovních známkách, ceninách formulářích a celistvostech.
Meziarší
Část přepážkového/tiskového listu spojující dva přepážkové archy. Hovoříme o známkách, které jsou spojeny vodorovně nebo svisle postupujícím potištěným nebo nepotištěným meziarším.
Měditisk
Tisk z hloubky, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z měděné tiskové formy vyrytými nebo vyleptanými tiskovými prvky.
Moleta
Ocelový váleček, na jehož obvodu je umístěn jeden nebo více otisků původní rytiny. Užívá se k opakovanému přenášení originální rytiny na tiskovou desku nebo válec.
Nastavovaný papír
Nahodilá výrobní vada vzniklá přetržením a následným slepením potiskovaného pásu papíru při průchodu tiskovým strojem nebo při předchozí manipulaci s ním.
Nedotisk
Nahodilá výrobní vada vzniklá obvykle vniknutím plošné překážky mezi tiskovou formu a potiskovaný papír.
Neotypie
Firemní označení techniky hlubotisku, používané především tiskárnou České grafické unie a. s. v Praze, která v meziválečném období tiskla čs. poštovní známky.
Němé razítko
Grafický obrazec razítka bez názvu poštovního úřadu, sloužící pouze ke znehodnocování známek.
Němé známky
Známky, které mají pouze obraz, popř. označení hodnoty, avšak není na nich uveden název státu.
Notafilie
Sběratelství zejména papírových platidel.
Novinová známka
Zvláštní druh poštovní známky sloužící k úhradě výplatného za novinové zásilky. Novinové známky se na zásilkách znehodnocovaly většinou razítkem dodacího poštovního úřadu. Na našem území používány od 1. 1. 1851 do 31. 1. 1949.
Novotisk
Otisk původní tiskové formy známek obvykle již neplatných pro účely většinou reprezentativní.
Obálka prvního dne (FDC)
Filatelistické označení pro celistvosti s nalepenými nebo přitištěnými známkami opatřenými poštovními razítky s datem prvního dne vydání celiny.
Obálka prvního dne
Souhrnné fil. označení pro celistvosti s nalepenými nebo přitištěnými známkami opatřenými poštovními razítky s datem prvního dne vydání ceniny.
Obchodní tiskoviny
Druh zásilek se zlevněným výplatným, které se uhrazovalo známkami pro obchodní tiskoviny.
Obrazová dopisnice
Dopisnice, na jejíž levé polovině adresní (přední) strany je vytištěn obraz, fotografie (nezaměňuj s pohlednicí).
Ocelotisk
Druh tisku z hloubky. Předloha kresby známky se převede nejprve do soustavy čar a bodů (liniová rozkresba), která je převedena fotochemicky na ocelovou destičku a poté je rytcem vyryta. Dále je rozmnožena na tiskovou formu rozmnožena moletováním. Rozeznáváme ocelotisk z plochy a rotační.
Ofset
Druh tisku z plochy. Tisknoucí a netisknoucí plochy jsou v téže rovině bez reliéfu.
Ochranné rámy
Rámy vyskytující se u knihtiskových vydáni čs. známek jako ochrana krajových řad známkových polí před nárazy najíždějícího tiskového válce a možnou deformaci tiskové formy. V lištách ochranných rámů se vyskytují různá pomocná tiskárenská označení, resp. deskové značky.
Otisk výplatního stroje
Druh strojového razítka, zpravidla v červené barvě, na listovních zásilkách. Vyznačuje výši výplatného spolu s místem podání a dobou úhrady.
Paarové
Hraběcí rodina výrazně se podílející na organizaci rakouského poštovnictví na našem území v 17. - 19. století.
PAR AVION
Označení zásilky, přepravované letecky ve styku s cizinou, za niž je zaplacen letecký příplatek.
Páska
Část tiskového archu známek, vodorovně nebo svisle souvisejících známek.
Pečetka
Nálepka s úředním znakem, případně i názvem poštovního úřadu, používaná k uzavírání listovních uzávěrů, telegramů, poštovních zásilek apod.
Perfin
Viz Známka s perfinem.
Pigeongram
Viz Celina holubí pošty.
Počitadla
Čísla na okrajích přepážkových archů známek udávající celkový součet nominální hodnoty známek určitého sloupce nebo řady.
Polní pošta
Vojenský poštovní úřad, který zajišťuje poštovní spojení.
Porto
Viz doplatné.
POŠTA ČESKOSLOVENKÁ 1919
Název skupiny čs. poštovních známek rakouského a uherského původu, opatřených třířadkovým knihtiskovým přetiskem POŠTA/ČESKOSLOVENSKÁ/1919.
Poštmistr
V minulosti vedoucí nebo majitel poštovního úřadu nebo poštovní stanice. Původně byl titul poštmistra dědičný, většina dědičných poštovních úřadů byla vykoupena státem v průběhu 19.stol.
Poštovna
Malá nesamostatná služebna přidělená nadřízenému poštovnímu úřadu.
Poštovní kurs
Pravidelné spojení se stanovenou dopravní cestou a časovými údaji pohybu dopravních prostředků, kterých se používá k přepravě poštovních zásilek.
Průsvitka
Ztenčení papíru v obrazu známky a viditelná proti světlu nebo ve zviditelňujícím médiu (např. lázeň lihu). Průsvitka je ochranou poštovních známek před padělateli.
Předznámkový dopis
Dopis z doby před zavedením poštovních známek.
Příležitostné razítko
Zvláštní druh denního razítka, které se používá při určité významné události. Zpravidla obsahuje vhodnou kresbu nebo příležitostný text.
Rámcové zoubkování
Zoubkování, při němž se perforačními otvory opatří celý přepážkový arch (list) najednou, jedním úderem perforačního stroje.
Razítko z ochoty
Termín vystihující účel, za kterým zhotovila pošta otisk poštovního razítka. Charakter orazítkovaného mat. naznačuje, že otisk razítka byl zhotoven záměrně a postrádá funkční aspekty poštovního provozu (srovnej s mache).
Retuš
Vžité fil. označení pro změnu v obraze známky vzniklou opravou provedenou na odpovídajícím známkovém poli tiskové formy. Sběratelský rozdíl na této opravené známce nazýváme retuš.
Řádkové zoubkování
Zoubkování, při němž se opatřuje otvory každá vodorovná a svislá řada zvlášť. Svislé otvory se křižují nahodile s vodorovnými a tím vytvářejí obvykle nepravidelné seskupení otvorů v rozích známek.
Sdružené zoubkování
Zoubkování, při němž bylo použito kombinace hřebenového a řádkového zoubkování.
Sezónní pošta
Pošta, která je v provozu jen po určitou část ročního období, např. v určitých letoviscích, rekreačních oblastech, v době turistické a lázeňské sezóny apod.
Složka
Nahodilá výrobní vada vzniklá při výrobě papíru nebo při manipulaci s ním při tisku. Po rozložení složky se objeví plochy papíru bez tisku.
Spojka
Fil. označení pro dvojici známek spojenou jedním nebo více potištěnými či potištěnými kupóny, které jsou součástí jednoho a téhož přepážkového listu (archu). Podle polohy známek rozlišujeme spojky vodorovné nebo svislé (nezaměňuj s meziarším).
Svitková známka
Známka jejíž expediční forma je odlišná od běžně používané formy odpočítaných snášených přepážkových archů a (listů). Spočívá ve zvláštním způsobu rozdělení tiskových archů známek a stočení jejich předepsaného počtu do souvisle spojených, oddělených nebo neoddělených pásů známek (svitků). Jsou určeny především pro prodej v automatech.
Světová poštovní unie
Odborná instituce OSN, založena v roce 1874, zajišťuje organizaci a zdokonalování poštovních služeb, rozvoj mezinárodní spolupráce a svobodu průvozu (tranzitu).Sídlo má v Bernu.
Thurn-Taxisové
Italský rod s výrazným podílem na organizaci historického poštovnictví v západní a střední Evropě.
Tisk na lepu
Nahodilá výrobní vada, tisk vzniklý obráceným vložením archu do stroje (stranou opatřenou lepem k tisknoucím prvkům tiskové formy) nebo vložením archu papíru s oboustranně naneseným lepem.
UPU
Viz Světová poštovní unie.
Záložka
Výrobní vada papíru vzniklá přehnutím okraje papíru na rub při jeho průchodu strojem, přehnutá část zůstane nepotištěná.
Zálepka
Druh celiny, list papíru formátu A5 na třech stranách s okraji opatřenými lepem, oddělených od vlastní zálepky perforací nebo průsekem. Po přeložení se okraje slepí. Výplatní hodnota odpovídala poštovnému za psaní do 20 g.
Zásobník
Základní filatelistická pomůcka. Kniha z tlustých listů opatřených průsvitnými pásky k zasouvání známek a jiných předmětů fil. zájmu.
Znalecká značka
Otisk symbolu stylizováného podpisu, jména nebo rukopisné označení filatelistickým znalcem na rubu známky, celiny či celistvosti. Umístění vyjadřuje posudek znalce a jeho názor na pravost a jakost zkoušeného předmětu fil. zájmu. Význam umístění znalecké značky bývá uveden ve fil. katalozích.
Známky s perfinem
Známky prodírkované soustavou jehel sestavených zpravidla do podnikové značky. Toto označení mělo zabránit použití známek k jiným než podnikovým účelům.
Zoubkoměr
Základní filatelistická pomůcka ke zjišťování rozměrů zoubkování.

Použitá literatura

Základní filatelistická terminologie čerpána z publikace:
Československá filatelie - Světová výstava poštovních známek Praga 1988, Zpracoval autorský kolektiv členů odborných komisí SČF, Praha 1988

 

Jiří Dvořák, Klub mladých filatelistů Znojmo © 2002-2016. Město Znojmo.